جراحی پوست با مواد سرما زا(کرایو سرجری)


استفاده از کرایو سرجری یا فریز نمودن ضایعات پوست در رشته درماتولوژی امری تازه نمی باشد.
من خود حدود 20 سال است که از مواد سرما زا (کرایوژن ها ) در درمان بیماری های پوست استفاده می نمایم .
استفاده از مواد سرد کننده در طب به 2500 سال قبل ازسال میلادی بر می گردد.
مصری ها دریافته بودند که سرد نمودن نقاط ضربه دیده باعث کاهش التهاب و درنتیجه درد می گردد.
در قرن پنجم میلادی بقراط در کتابش کاهش درد،تورم،خونریزی را با هیپوترمی (سرد نمودن)محل توصیه نمودو مشاهده کرد که فریزنمودن سبب بی حسی در منطقه درد می گردد.
امروزه همانند سیستم های دیگر ی چون لیزر،رادیوفرکوئنسی و غیره سیستم های درمانی با روشهای کرایوسرجری نیز توسعه یافته و پیشرفت نموده است.
چیزی که اتفاق افتاده اینست که میزان سرمای ایجاد شده در سطح پوست و بافت زیر آن را نیز حتی می توان با سیستم های حساس ترموکوبل محاسبه و تنظیم نمود تا بتوان میزان تخریب های بافت مجاوررادر مواردی مثل کارسینومای سلولهای بازال (سرطان پوست) دقیقا مشخص نمود تا آسیبی به بافتهای سالم اطراف وارد نشود.
کرایوژنها یا مولدهای سرمایی متنوعی مثل برف دی اکسید کربن،نیتروژن اکساید،گاز فرئون،و نیتروژن مایع مورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام دارای درجه سرمازایی متفاوتی هستند.
تنها کرایوژن مورد استفاده در درماتولوژی نیتروژن مایع است که حرارت 196 – درجه سانتی گراد را ایجاد می نماید.

بیماری هایی که توسط کرایو تراپی درمان می شوند عبارتند از:
* زگیل های معمولی و زگیل های تناسلی،زگیل های مسطح
* زائده های پوستی یا دکمه های پوستی
* کارسینومای سلولهای بازال (در بعضی از موارد)
* گرانولومای پیوژنیک
* مولوسکوم کنتاژیوزوم
* آنژیوم های کوچک
* اسکارهای هیپرتروفیک همراه با تزریق استرویید
* کراتوزهای اکتینیک
* کراتوزسبوره ایک
* لنتیگوی ناشی از کهولت

تصاویر